Neuro Linguïstisch Programmeren
Opleidingen en Trainingen
Pacing and leading

Communicatie

Meebewegen en bijsturen

Blokkades oplossen

Doorbreken

Negatieve overtuigingen oplossen

Motiverende gespreksvoering

Installeren

Verandering en motivatie ondersteunen

Vergroot jouw transformatiekracht met Neuro Linguïstisch Programmeren

Opleiding NLP Practitioner

De opleiding NLP Practitioner bestaat uit 3 overzichtelijke modules. Elke module bestaat uit 3 blokken. De eerste module gaat over communicatie; verbaal en non-verbaal contact maken en taalpatronen. In de tweede module leer je oude (onbewuste) patronen herkennen en doorbreken en jezelf en anderen in beweging te brengen. In de derde module gaan we aan de slag met het installeren van helpende overtuigingen om gezonde transformatie te ondersteunen.

Alle modules worden gegeven door Ad van der Geer. Ad is gecertificeerd Leefstijl- en NLP coach en NLP Trainer. Door zijn ervaring, humor, kennis en kunde over coaching en NLP, leer je heel erg veel praktische zaken. Je kan meteen met de geleerde stof aan de slag én het zijn ook nog eens hele leuke opleidingsdagen.

3 Modules NLP
De 3 modules van NLP
testimonial

Een echte aanrader

"In 2019-2020 heb ik de opleiding NLP Practitioner bij Ad gevolgd. Zowel op persoonlijk als professioneel vlak heeft het me veel gebracht. De bijeenkomsten waren erg prettig. Ad is professioneel en kundig in zijn vak. Een echte aanrader."

Anja - Gewichtsconsulente

Wat is NLP

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is in de jaren 70 van de vorige eeuw ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder. Zij brachten effectieve vaardigheden van succesvolle therapeuten in kaart. De (taal)patronen van deze professionals ontwikkelden ze tot modellen, strategieën en technieken om aan anderen te onderwijzen.

Ons brein is slechts 5% van de tijd bewust aan het werk, de resterende 95% gebeurt onbewust. Een probleem dat aan de oppervlakte ligt, is meestal het spreekwoordelijke "topje van de ijsberg”. De oorzaak en kern liggen vaak ver onder het oppervlakte in de vorm van ervaringen en opvoeding, vooroordelen, overtuigingen en automatische patronen. NLP leert je hoe het brein werkt. Hoe deze de gebeurtenissen opslaat, verwerkt en representeert. Zo leer je onbewuste processen herkennen en transformeren. En het onbewuste met taalpatronen te stimuleren, zodat de gewenste verandering wordt ondersteund en bereikt. Dat is de kracht van NLP.

Het bewuste en onbewuste brein
Het bewuste en onbewuste brein
"The easier you can make it inside your head
the easier it will make things outside your head"
Dr. Richard Bandler
Data opleiding 2024

12 lesavonden op woensdag,
lestijden van 19.00-22.00 uur.

4 lesdagen op zaterdag,
lestijden van 09.00-17.00 uur.woensdag 21 februari
woensdag 28 februari
zaterdag 9 maart
woensdag 13 maart

woensdag 20 maart
woensdag 27 maart
zaterdag 13 april
woensdag 17 april

woensdag 24 april
woensdag 15 mei
zaterdag 25 mei
woensdag 29 mei

woensdag 5 juni
zaterdag 15 juni
woensdag 19 juni
woensdag 26 juni

Locatie

De opleiding wordt gegeven in Waalre, bij Eindhoven en goed bereikbaar, met uitvalswegen (A2/A67) op 10 minuten rijden.

€ 2750,- € 2247,-

Opleiding
NLP Practitioner

Opleiding NLP Practitioner
Voor wie

De opleiding NLP Practitioner is voor iedereen die NLP in wil zetten voor persoonlijke ontwikkeling, effectieve communicatie, het behalen van doelen en/of coaching.

Studiebelasting

Door de praktische opzet van de opleiding, leer en oefen je tijdens de lessen. Je kunt NLP en de technieken direct toepassen in het dagelijks leven en op het werk, waardoor de “studiebelasting” minimaal is.

Wat leer je allemaal tijdens deze opleiding

Communicatie en NLP
Aansluiten bij de interne belevingswereld om sneller verbinding te maken

NLP - Inleiding

Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren?

De hersenen - het brein

Het brein geeft de richting van de actie/communicatie aan. Verdieping in de onderdelen en de werking van de hersenen, op bewust en onbewust niveau, is onmisbaar bij het begrijpen van de communicatie tussen mensen.

Rapport - verbinding maken

Verbaal en non-verbaal rapport maken, pacing and leading en mirroring and matching technieken helpen om snel van contact naar verbinding te komen.

Congruentie - alignement

Wanneer denken, voelen en doen niet op één lijn liggen, ontstaat incongruentie. Door goed te kalibreren naar alignement, komt de juiste (onderliggende) boodschap naar voren.

Waarneming - VAK

Waarnemen (visueel, auditief en kinesthetisch), zonder interpretatie geeft een helder beeld van de stijl van communiceren en de leerstrategie.

Waarnemingsposities

Door het veranderen van de waarnemingspositie krijgt iemand een andere kijk op situaties/gebeurtenissen. Een handige tool bij bewustwording en verandering.

Toveren met taal
Herkennen en bewust inzetten van taalpatronen

Metamodel - inventarisatie

Een taalmodel dat generalisaties, verdraaiingen en weglatingen opheldert en woorden de betekenis teruggeeft die passen bij de ervaring.

Affirmaties

Beperkende overtuigingen kunnen omgezet worden naar helpende overtuigingen door installatie van positieve affirmaties in het onbewuste brein.

Milton model - toveren met taal

Een taalmodel om aan te sluiten bij het onbewuste en dit te stimuleren door met suggesties positief gedrag te bevestigen en motivatie te verhogen.

Communicatievaardigheden
Meer impact maken met jouw communicatie

Nested loops - storytelling

Het inzetten van nested loops en een boodschap verpakken in meerdere verhaallijnen, zorgt ervoor dat de boodschap beter blijft hangen.

Drama driehoek - winnaars driehoek

Met dit krachtig model wordt een effectieve communicatie tot stand gebracht door inzicht in de verschillende rollen van de drama driehoek en deze om te zetten naar volwassen rollen van de winnaars driehoek.

Feedback

Door het geven van feedback op het gedrag van de ander en hierbij een aantal regels in acht te nemen, werkt deze opbouwend en stimulerend.

Presenteren

Het boeien en geboeid houden van een groep mensen tijdens een presentatie, wordt makkelijker door het inzetten van het NLP presentatie model.

Inzicht en inventarisatie
De innerlijke wereld begrijpen en het zelfvertrouwen vergroten

Doelen stellen

Het stellen van doelen geeft helderheid en duidelijkheid in wat de verwachtingen zijn en waar naartoe gewerkt gaat worden.

Submodaliteiten

De submodaliteiten helpen meer inzicht te krijgen in de innerlijke wereld en de manier waarop deze een ervaring registreert of betekenis geeft.

Metaprogramma's

De metaprogramma's zijn innerlijke filters die een belangrijke rol spelen bij communicatie en ze werken ondersteunend bij het opslaan en verwerken van informatie.

Herkaderen

Dezelfde gebeurtenis of hetzelfde gedrag kan een andere betekenis krijgen door deze op een andere manier te bekijken. Herkaderen wordt ingezet om perspectief en inzicht te scheppen.

TOTE model

Het model Test Operate Test Exit (TOTE) is een strategie om te testen of het gewenste doel is bereikt en wordt gebruikt bij alle NLP transformatie technieken.

Zelfbeeld

Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, is cruciaal bij verandering (van gedrag). Een positief zelfbeeld voorkomt terugval en zelfsabotage.

Swish techniek

De NLP Swish techniek wordt ingezet om een negatieve overtuiging, negatief zelfbeeld of gedrag om te buigen en het zelfvertrouwen te vergroten.

Emotionele blokkades
Negatieve patronen doorbreken met NLP technieken

NLP Coachmodel

Hét coachmodel dat bij Neuro Linguïstisch Programmeren wordt ingezet. Het coacht van een huidige, ongewenste situatie naar een nieuwe, gewenste situatie of doel door het oplossen van blokkades en het inzetten van hulpbronnen.

Gevoelsomdraaitechniek

NLP techniek als eerste hulp bij (nare) ongewenste gevoelens en emoties, waarbij de submodaliteiten ingezet worden om het gevoel of de emotie om te draaien naar iets positiefs.

Fast phobia cure

NLP techniek die gebruikt wordt om iemand snel van een fobie of angst af te helpen, door het innemen van verschillende waarnemingsposities, waardoor een (negatieve) ervaring een neutrale of positieve lading krijgt.

Stress en boosheid

Inzicht krijgen in hoe stress en boosheid zich ontwikkelen, werkt verhelderend en kan helpen om deze in een vroeg stadium om te buigen naar ontspanning.

Ankeren

NLP techniek voor het installeren van positieve stemmingen, om deze op te kunnen roepen en vast te houden in uitdagende situaties.

Disney strategie

Doelen stellen zoals Walt Disney dat deed voor het maken van een onfeilbaar plan, op weg naar een doel.

Transformatie en alignement
Creëren van flow door op verschillende niveaus te werken

Waarden

Waarden zijn het kompas om beslissingen te nemen en dicht bij jezelf te blijven. Wanneer een keuze wordt gemaakt die in conflict is met je waarde(n), ontstaat er incongruentie.

Overtuigingen

Samen met waarden liggen overtuigingen het dichtste bij je identiteit. Ze bepalen wie je bent, wat je doet en hoe je overkomt. Negatieve overtuigingen belemmeren de weg naar transformatie.

De logische niveaus

Logical levels of change is een NLP transformatie model voor het maken van een effectief veranderplan om terugval in oud gedrag te voorkomen.

Criteria spin

NLP techniek die motiveert bij de aanpak van een probleem of ongewenst gedrag door waarden tegen elkaar uit te spelen.

Taalpatronen - ontspanning en verandering
Snel en veilig iemand in trance brengen, loslaten in ontspanning

NLP en Hypnose - inleiding

Zin en onzin over hypnose en trance, achtergrond en uitgangspunten.

Milton model - suggestieve taalpatronen

Dit taalmodel is gemodelleerd naar één van de invloedrijkste hypnotherapeuten van de 20e eeuw, Milton H. Erickson.

Door het inzetten van taalpatronen uit het Milton model kun je ook in gewone gesprekken invloed uitoefenen om de gewenste transformatie te creëren.

Inductie - trance en ontspanning

Een rapid inductie brengt iemand in 6-7 minuten veilig in trance, een staat waarin deze open staat voor suggesties en verandering.

Oorsprong en tijd
Emotionele blokkades en negatieve overtuigingen uit het verleden oplossen

Tijdlijnen

Huidige problemen zijn vaak in een eerder stadium van het leven ontstaan. Het inzetten van tijdlijnen kan veel inzicht geven in de oorsprong en de oplossing van het probleem.

Change personal history

NLP techniek die gebruik maakt van tijdlijnen om tot transformatie te komen, door het perspectief en de houding ten opzichte van ervaringen uit het verleden opnieuw te installeren.

Verleden en transformatie

Het toepassen van trance/visualisaties om afscheid te nemen van negatieve overtuigingen die in het verleden zijn gevormd.

Dynamisch script en transformatie
Transformeren in hypnose

Metaforen

Problemen oplossen door het inzetten van metaforen in conversationele hypnose.

Hypnose van A tot Z

Volledige hypnose framework van inductie, regressie, interventie en transformatie.

Dynamisch hypnose script

Geen “voorgekookt” hypnose script gebruiken, maar zelf een op maat gemaakt hypnose script ontwikkelen om altijd aan te sluiten bij de interne belevingswereld.

testimonial

Meteen aan de slag met de geleerde technieken

"Ad levert maatwerk. Hij speelt in op wat er leeft bij de deelnemers en past hier de stof op toe. Hierdoor onthoud je het makkelijk en wordt het praktisch. De dag na de les kon ik meteen aan de slag met de geleerde technieken."

Judith - Systemisch Coach

Accreditatie en diploma

Ad van der Geer is als gecertificeerd NLP trainer aangesloten bij The Society of Neuro-Linguistic Programming™.

Na een deelname van ten minste 80% van de lesuren en inlevering van 3 reflectieverslagen ontvang je het diploma Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming™ van The Society of NLP, ondertekent door Dr. Richard Bandler, één van de grondleggers van NLP.

Beroepsgroepen accreditatie

Voor Leefstijlcoaches en Gewichtsconsulenten is de opleiding geaccrediteerd voor respectievelijk 63 PE punten en 60 punten door BLCN/KABIZ en BGN.

Society of NLP
The Society of Neuro-Linguistic Programming™
Accreditatie beroepsverenigingen

De deelnamekosten bedragen € 2247,- en zijn vrijgesteld van BTW. De opleiding is inclusief:

  • Een gepersonaliseerde cursusmap met handige NLP techniekkaarten
  • Een milieuvriendelijk Bambook voor al je aantekeningen
  • Koffie, thee en lunches
  • Het diploma Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming™ van The Society of Neuro-Linguistic Programming™
  • Begeleiding na de opleiding tijdens een maandelijks online spreekuur

  • Voor Leefstijlcoaches: Accreditatie door de BLCN/KABIZ voor 63 PE punten
  • Voor Gewichtsconsulenten: Accreditatie door de BGN voor 60 punten

Reserveer nu je plek op de opleiding