NLP trainingen
voor Coaches

Dag 1 - Inzicht en inventarisatie
De innerlijke wereld begrijpen en het zelfvertrouwen vergroten

Doelen stellen

Het stellen van doelen geeft helderheid en duidelijkheid in wat de verwachtingen van de ander zijn en waar naartoe gecoacht gaat worden.

Submodaliteiten

De submodaliteiten helpen meer inzicht te krijgen in de innerlijke wereld van de ander en de manier waarop deze een ervaring registreert of betekenis geeft.

Metaprogramma's

De metaprogramma’s zijn innerlijke filters die een belangrijke rol spelen bij communicatie en werken ondersteunend bij het opslaan en verwerken van informatie.

Herkaderen

Dezelfde gebeurtenis of hetzelfde gedrag kan een andere betekenis krijgen door deze op een andere manier te bekijken. Herkaderen wordt ingezet om perspectief en inzicht te scheppen.

TOTE model

Het model Test Operate Test Exit (TOTE) is een strategie om te testen of het gewenste doel is bereikt en wordt gebruikt bij alle NLP transformatie technieken.

Zelfbeeld

Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, is cruciaal bij verandering (van gedrag). Een positief zelfbeeld voorkomt terugval en zelfsabotage.

Swish techniek

De NLP Swish techniek wordt ingezet om een negatieve overtuiging, negatief zelfbeeld of gedrag om te buigen en het zelfvertrouwen te vergroten.

Dag 2 - Emotionele blokkades
Negatieve patronen doorbreken met NLP technieken

Gevoelsomdraaitechniek

NLP techniek als eerste hulp bij (nare) ongewenste gevoelens en emoties, waarbij de submodaliteiten ingezet worden om het gevoel of de emotie om te draaien naar iets positiefs.

Fast phobia cure

NLP techniek die gebruikt wordt om iemand snel van een fobie of angst af te helpen, door het innemen van verschillende waarnemingsposities, waardoor een (negatieve) ervaring een neutrale of positieve lading krijgt.

Stress en boosheid

Inzicht krijgen in hoe stress en boosheid zich ontwikkelen, werkt verhelderend en kan helpen om deze in een vroeg stadium om te buigen naar ontspanning.

Ankeren

NLP techniek voor het installeren van positieve stemmingen, om deze op te kunnen roepen en vast te houden in uitdagende situaties.

Disney strategie

Doelen stellen zoals Walt Disney dat deed voor het maken van een onfeilbaar plan, op weg naar een doel.

Dag 3 - Transformatie en alignement
Creëren van flow door op verschillende niveaus te coachen

Waarden

Waarden zijn het kompas om beslissingen te nemen en dicht bij jezelf te blijven. Wanneer een keuze wordt gemaakt die in conflict is met je waarde(n), ontstaat er incongruentie.

Overtuigingen

Samen met waarden liggen overtuigingen het dichtste bij je identiteit. Ze bepalen wie je bent, wat je doet en hoe je overkomt. Negatieve overtuigingen belemmeren de weg naar transformatie.

De logische niveaus

Logical levels of change is een NLP transformatie model voor het maken van een effectief veranderplan om terugval in oud gedrag te voorkomen.

Criteria spin

NLP techniek die motiveert bij de aanpak van een probleem of ongewenst gedrag door waarden tegen elkaar uit te spelen.

Reserveer nu je plek op de training