NLP trainingen
voor Coaches

Dag 1 - Inductie en taalpatronen
Snel en veilig iemand in een hypnotische trance brengen

Hypnose - inleiding

Zin en onzin over hypnose en trance, achtergrond en uitgangspunten.

Milton model – suggestieve taalpatronen

Dit taalmodel is gemodelleerd naar één van de invloedrijkste hypnotherapeuten van de 20e eeuw, Milton H. Erickson.

Door het inzetten van taalpatronen uit het Milton model kan zowel in hypnose als in gewone gesprekken invloed uitgeoefend worden.

Inductie – rapid inductie

Een rapid inductie brengt iemand in 6-7 minuten veilig in trance, een staat waarin deze open staat voor suggesties en verandering.

Dag 2 - Oorsprong en tijd
Emotionele blokkades en negatieve overtuigingen uit het verleden oplossen

Tijdlijnen

Huidige problemen zijn vaak in een eerder stadium van het leven ontstaan. Het inzetten van tijdlijnen kan veel inzicht geven in de oorsprong en de oplossing van het probleem.

Change personal history

NLP techniek die gebruik maakt van tijdlijnen om tot transformatie te komen, door het perspectief en de houding ten opzichte van ervaringen uit het verleden opnieuw te installeren.

Verleden en transformatie

Het toepassen van hypnose om afscheid te nemen van negatieve overtuigingen die in het verleden zijn gevormd.

Dag 3 - Dynamisch script en transformatie
Transformeren in hypnose

Metaforen

Problemen oplossen door het inzetten van metaforen in conversationele hypnose.

Hypnose van A tot Z

Volledige hypnose framework van inductie, regressie, interventie en transformatie.

Dynamisch hypnose script

Geen “voorgekookt” hypnose script gebruiken, maar zelf een op maat gemaakt hypnose script ontwikkelen om altijd aan te sluiten bij de belevingswereld van de ander.

Reserveer nu je plek op de training