NLP trainingen
voor Coaches

Dag 1 - Communicatie en NLP
Aansluiten bij de belevingswereld van de ander om sneller verbinding te maken

NLP - Inleiding

Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren?

De hersenen – het brein

Het brein geeft de richting van de actie/communicatie aan. Verdieping in de onderdelen en de werking van de hersenen, op bewust en onbewust niveau, is onmisbaar bij het begrijpen van de communicatie tussen mensen.

Rapport – verbinding maken

Verbaal en non-verbaal rapport maken, pacing and leading en mirroring and matching technieken helpen om snel van contact naar verbinding te komen.

Congruentie - alignement

Wanneer denken, voelen en doen niet op één lijn liggen, ontstaat incongruentie. Door goed te kalibreren en te coachen naar alignement, komt de juiste (onderliggende) boodschap naar voren.

Waarneming - VAK

Waarnemen (visueel, auditief en kinesthetisch), zonder interpretatie geeft een helder beeld van de stijl van communiceren en de leerstrategie van de ander.

Waarnemingsposities

Door het veranderen van de waarnemingspositie krijgt iemand een andere kijk op situaties/gebeurtenissen. Een handige tool bij bewustwording en verandering.

Dag 2 - Toveren met taal
Herkennen en bewust inzetten van taalpatronen

Metamodel - inventarisatie

Een taalmodel dat generalisaties, verdraaiingen en weglatingen opheldert en woorden de betekenis teruggeeft die passen bij de ervaring.

Affirmaties

Beperkende overtuigingen kunnen omgezet worden naar helpende overtuigingen door installatie van positieve affirmaties in het onbewuste brein.

Milton model – toveren met taal

Een taalmodel om aan te sluiten bij het onbewuste en dit te stimuleren door met suggesties positief gedrag te bevestigen en motivatie te verhogen.

Dag 3 - Communicatievaardigheden
Meer impact maken met jouw communicatie

Nested loops – storytelling

Het inzetten van nested loops en een boodschap verpakken in meerdere verhaallijnen, zorgt ervoor dat de boodschap beter blijft hangen.

Drama driehoek – winnaars driehoek

Met dit krachtig model wordt een effectieve communicatie tot stand gebracht door inzicht in de verschillende rollen van de drama driehoek en deze om te zetten naar volwassen rollen van de winnaars driehoek.

Feedback

Door het geven van feedback op het gedrag van de ander en hierbij een aantal regels in acht te nemen, werkt deze opbouwend en stimulerend.

Presenteren

Het boeien en geboeid houden van een groep mensen tijdens een presentatie, wordt makkelijker door het inzetten van het NLP presentatie model.

Reserveer nu je plek op de training